Ukončení pojištění

Jelikož je obvykle povinné ručení sjednáno na dobu neurčitou a pojistným obdobím je zpravidla jeden rok a to nezávisle na zvolené frekvenci splátek (roční, pololetní anebo čtvrtletní). Zrušit smlouvu je možné pouze na základě zaslané výpovědi povinného ručení s podpisem majitele anebo plně zmocněné osoby nebo firmy. Pojistnou smlouvu díky likvidaci vozidla lze i ukončit odhlášením vozidla, které se provede odevzdáním registračních značek na dopravním inspektorátu. Navíc ukončit povinné ručení díky likvidaci vozidla lze provést kdykoli. Pojišťovně spolu s výpovědi zašleme kopii velkého technického průkazu. Pojištění zanikne dnem vyřazení vozidla z evidence vozidel. Upozorňujeme, že u většiny pojišťoven,v případě ukončení pojistné smlouvy ještě před jejím výročím, jako je například likvidace, si pojišťovny nárokují pojistné do konce měsíce, ve kterém byla doručena písemná výpověď.

Čekejte od nás stoprocentní práci.100%

Dollarphotoclub_60994034

Vše vyřídíme za Vás

Místo složitého papírování se můžete věnovat svojí vlastní práci.