Vyřazení vozidla

Co znamená vyřazení vozidla z registru vozidel?

Chcete-li ekolikvidovat Vaše vozidlo, je nutné ho nejprve vyřadit z registru silničních vozidel. Tímto se zruší technická způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích.

Jak to probíhá?

Jelikož vyřazení vozidla z registru vozidel je úkon docela náročný na čas, vyřídíme za Vás veškeré papírování a Vy se nemusíte o nic starat. Trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností podle trvalého bydliště, místa podnikání nebo sídla provozovatele motorového vozidla. V Ostravě je tímto úřadem Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností. S vyplněnou žádostí o vyřazení vozidla, s velkým technickým průkazem zajdeme na obecní úřad obce, kde navíc odevzdáme čisté tabulky registrační značky. Při naší ekologické likvidaci vozidla předložíme i doklad o ekologické likvidaci. Ten je platný na území celé Evropské unie.

Dollarphotoclub_64045179
Pokud je Vaše vozidlo nepojízdné anebo se nemáte jak dopravit na naši provozovnu, klidně za Vás Vaše auto odvezeme.